Hoppa till sidans innehåll

Medlemskap


Olika former av medlemskap i IFK Skövde Friidrottsklubb:

Ungdom ( tom 18år )           200:-
Vuxen, passiv medlem         300:-
Vuxen, aktiv medlem           400:-
Familj                                   500:-

Ansöka om medlemskap

Skicka en e-mail till This is a mailto link

Ange Namn, Adress, Mobilnummer, E-postadress samt fullständigt Personnummer.

Vi hanterar alla uppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Betalning

Betala in något av beloppen ovan till Plusgirokonto 12 43 32 – 8 , med IFK Skövde Friidrottsklubb som betalningsmottagare. Ange tydligt vem betalningen avser. 

Medlemsförmåner

Inom vår klubb som har breddidrott med plats för topp som mål, har den enskilde aktive medlemmen följande utbud att beakta: 

  1. Gemensam träning med goda kamrater.
  2. Startavgifter betalas av IFK upp till 300kr inom distriktet av sanktionerade tävlingar, med några få högre undantag, samt SM mm då man utsetts av klubben, resterande betalas av den enskilde medlemmen. IFK betalar bara anmälningar gjorda i Långloppscuppen men ej efteranmälningar. Medlemmen anmäler sig själv till loppen och redovisar med utskrifter eller skickar digitala kvitton eller annan bekräftelse på de utlägg som önskas ersättning för. Detta görs så snart som möjligt efter årets sista lopp som löparen har tänkt att vara med i dock senast 1: a december. Skicka till This is a mailto link Ange också vilket Bankkonto pengarna ska skickas till.  
  3. Delvis betalda tävlingsdräkter.
  4. Delvis betalda träningsoveraller.
  5. Subventionerat årligt träningsläger.
  6. Reseersättning vid transport av ungdomar.
  7. Rabatt på Team Sportia i Skövde.
  8. Som medlem är du försäkrad i Folksams "Friidrottsförsäkring" vid träning och deltagande i av VFIF eller SFIF sanktionerad tävling.

Ändringar i detta kan ske under året om förutsättningarna förändras.

Sammantaget kostar detta mycket pengar på ett år. Pengar som klubben tar in på tävlingsarrangemang, tillfälliga arbetsinsatser på företag och andra aktiviteter som kommer i vår väg.

Aktiva medlemmar ska delta i arbetet med ovanstående aktiviteter, vilket följs upp.

Ungdomar under 15 år kan oftast inte göra dessa arbeten men då träder en förälder in istället.

Arbete som funktionär i våra egna tävlingar går före att själv delta, men man kan ordna egen ersättare för att därmed kunna springa tävlingen.

Vi har även passiva medlemmar som av ovanstående utbud får tillgodogöra sig punkt 1, 7 och 8.

Huruvida du vill vara aktiv eller passiv medlem avgör du själv, så välj det alternativ som passar dig/er.

Vid deltagande i tävlingsklass i av SFIF och VFIF sanktionerade tävlingar får man under tävlingsåret bara representera en klubb och alltså inte alternera,

även om man är medlem i mer än en förening. Detta kan i så fall resultera i diskning och avstängning från förbunden.

Idrottskontraktet ska fyllas i av både passiva och aktiva medlemmar. Hämta kontraktet här.

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).
 
BEHANDLING AV  PERSONUPPGIFTER Uppförandekod för idrottsrörelsen.
 
https://www.rf.se/Personuppgifter/
 
Utdrag ur info från Riksidrottsförbundet, av det som gäller vad vi i IFK Skövde Friidrottsklubb hanterar gällande våra medlemmar.
 
6.1. Medlemskap
RF och Medlemmarna behandlar personuppgifter avseende registrerade medlemmar i syfte att administrera förenings- och förbundstillhörighet, medlemskap, statistik och forskning, utbildningar, utmärkelser med mera. Personuppgifter behandlas även till exempel för att för att kunna handlägga bestraffningsärenden och överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar.  De personuppgifter som behandlas inom ramen för medlemskap kan variera utifrån Medlemmarnas avtalsutformning men kan exempelvis bestå av namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om medlemskap samt konto- och betalningsinformation.
 
6.1.1.  Laglig grund
Behandling av personuppgifter inom ramen för administration av medlemskap i Medlem kan stödjas på avtal med den registrerade som laglig grund. Behandling av personuppgifter tillhörande medlemmar i Medlem för statistik- och forskningsändamål kan stödjas på uppgift av allmänt intresse som laglig grund. Den behandling av personuppgifter tillhörande medlem i Medlem som utförs inom ramen för den aktuella Medlemmens fördelning av statliga bidrag eller annars följer av uppdrag eller riktlinjer men inte kan anses utgöra myndighetsutövning, såsom bland annat återrapporteringskrav, kan stödjas på rättslig förpliktelse som laglig grund.mål. Ändamålen redovisas nedan i detta avsnitt.
 
6.2. Tävling
RF och Medlemmarna behandlar personuppgifter inom sin tävlingsverksamhet samt för administrationen av registrering av tävlande. Vid registrering av tävlande kan personuppgifter importeras/exporteras från IdrottOnline. För sådan registrering behandlas även personnummer.  Anledningen till behandlingen av personnummer är att resultat ska kunna kopplas till en specifik tävlande och kunna registreras. Vidare är det flera idrotter som har en försäkring kopplat till sin registrering varav unik identifiering med koppling till ett eventuellt försäkringsärende är nödvändig.  Personuppgifter behandlas inom ramen för tävling vid uttagning, kallelse och inbjudan till tävling samt vid registrering. Utöver behandlingen av personuppgifter vid registreringsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle genom datainsamling under tävling såsom livescoring, överföring och exponering i TV och digitala skärmar, samt behandling av personuppgifter efter tävling såsom resultatlistor, statistik, tabellhantering och spridning av data till åskådare, media, deltagare m.fl.   Personuppgifterna behandlas då utifrån till exempel anmälan, resultatrapportering eller löpande rankingpoängsrapportering.  De personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingar kan variera utifrån Medlemmarnas specifika verksamhet. De kategorier av personuppgifter som i normalfallet behandlas inom ramen för tävlingar är främst namn, personnummer, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, uppgifter om medlemskap, kön.
 
6.2.1.  Laglig grund
Behandling av personuppgifter inom ramen för idrottstävlingar kan stödjas på avtal samt uppgift av allmänt intresse som laglig grund.
 
9.4. Personnummer och  samordningsnummer
Personnummer och samordningsnummer får behandlas inom ramen för idrottsrörelsen när sådan behandling är nödvändig på grund av vikten av en säker identifiering eller klart motiverad med hänsyn till ändamålen. Det är av stor vikt att personnummer används för identifikation av registrerade för att uppfylla statliga och kommunala krav inom ramen för bidragsfördelning. Behandling av personnummer och samordningsnummer är även nödvändig för att uppfylla kraven på att samtliga kommuner ska kunna säkerställa vart registrerade inom idrottsrörelsen är folkbokförda.  Av denna anledning får personnummer insamlas och behandlas exempelvis för att undvika dubbelregistrering av personer, i tävlingssammanhang, vid överföring till IdrottOnline för registrering i underlag för bidragsansökningar, vid anti-dopingarbete, bestraffningsärenden, tillträdesförbud samt vid administration av tävlingslicenser.

Frågor? Skicka e-post till This is a mailto link 

Välkommen!

Uppdaterad: 04 MAJ 2018 08:55

Gilla oss på Facebook:

Besök gärna våra sponsorer:

Umara AB

 

Veckans besökare

Totalt antal besökare

Postadress:
IFK Skövde FIK av 1991 - Friidrott
Stefan Karlsson, Slingvägen 12
54140 Skövde

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info